Narzędzie "Track Changes" - Śledzenie zmian w Wordzie

Narzędzie "Track Changes" - Śledzenie zmian w Wordzie pozwala na rejestrowanie wszystkich zmian wprowadzonych do dokumentu przez Ciebie lub inną osobę. Możesz zaakceptować lub odrzucić poszczególne zmiany, a także zobaczyć, kto je wprowadził i kiedy. To bardzo przydatne narzędzie, jeśli pracujesz z innymi osobami nad dokumentem lub chcesz zachować historię zmian w dokumencie.

Śledzenie zmian w Wordzie - Jak włączyć?

Aby włączyć Śledzenie zmian, otwórz dokument i kliknij na kartę "Revisions" (Rewizje) w górnym menu. Następnie kliknij na przycisk "Track Changes" (Śledź zmiany). Wszystkie zmiany, które wprowadzisz do dokumentu, będą oznaczone na niebiesko lub czerwono (w zależności od opcji ustawień). Możesz zaakceptować lub odrzucić poszczególne zmiany za pomocą przycisków "Accept" (Zaakceptuj) i "Reject" (Odrzuć) na karcie "Revisions" (Rewizje).

Śledzenie zmian w Word
Śledzenie zmian w Word

Śledzenie zmian w Wordzie - adjustacje?

Po włączeniu Śledzenia zmian w dokumencie, możesz skorzystać z następujących opcji:

  1. "Highlight changes" (Podświetl zmiany) - opcja ta pozwala na podświetlenie wszystkich zmian wprowadzonych do dokumentu, co ułatwia ich odnalezienie. Możesz wybrać kolor podświetlenia oraz ustalić, czy mają być podświetlane zmiany wprowadzone przez Ciebie, czy przez innych użytkowników.
  2. "Show Markup" (Pokaż adiustacje) - opcja ta pozwala na wyświetlenie lub ukrycie oznaczeń zmian wprowadzonych do dokumentu. Możesz wybrać, które oznaczenia mają być widoczne (np. zmiany wprowadzone przez Ciebie lub przez innych użytkowników, komentarze itp.) oraz ustalić ich kolor.
  3. "Final: Show Markup" (Ostateczny: pokaż adiustacje) - opcja ta pozwala na wyświetlenie dokumentu tak, jak będzie wyglądał po zaakceptowaniu wszystkich zmian. Możesz wybrać, które oznaczenia zmian mają być widoczne (np. zmiany wprowadzone przez Ciebie lub przez innych użytkowników, komentarze itp.) oraz ustalić ich kolor.
  4. "Original" (Oryginalny) - opcja ta pozwala na wyświetlenie dokumentu bez żadnych oznaczeń zmian. Możesz w ten sposób zobaczyć, jak dokument wyglądał w momencie rozpoczęcia Śledzenia zmian.

Śledzenie zmian w Wordzie - Rewizja i Powrównaj

Włączenie opcji "Track Changes" (Śledzenie zmian) w Microsoft Word spowoduje pojawienie się okienka "Revisions" (Rewizje), które pozwoli Ci zarządzać zmianami wprowadzonymi do dokumentu oraz okienko "Compare" (Porównaj)

Okienko Rewizje zawiera następujące opcje:

  1. "Accept" (Zaakceptuj) i "Reject" (Odrzuć) - te przyciski pozwalają na akceptowanie lub odrzucanie poszczególnych zmian wprowadzonych do dokumentu. Możesz zaakceptować lub odrzucić pojedyncze zmiany lub wszystkie zmiany naraz.
  2. "Next" (Następny) i "Previous" (Poprzedni) - te przyciski pozwalają na przemieszczanie się między poszczególnymi zmianami w dokumencie. Możesz kliknąć na przycisk "Next" (Następny), aby przejść do następnej zmiany, lub na przycisk "Previous" (Poprzedni), aby wrócić do poprzedniej zmiany.

Okienko Porównaj natomiast wyświetli różnice między wybranymi dokumentami w postaci balonów obok tekstu. Możesz zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone do dokumentu, a także akceptować lub odrzucać poszczególne zmiany. Okienko to pozwala też na przeglądanie różnic między dokumentami w różny sposób, np. wyświetlając zmiany w postaci oznaczeń kolorami bezpośrednio w tekście.

Śledzenie zmian w Word
Polecamy pozostałe nasze kursy: